Carlson's Auto Catcher Shell Catcher for Semi Auto Shotguns

$15.99